LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Предлагаме серийно производство продукти за осветление на производствени и обществени зони и помещения както и специални решения за осветление, когато условията са нетипични или изискванията не позволяват прилагане на стандартни решения.

МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ И КОНСТРУКЦИИ

Покритието се осъществява от електростатично нанесена прахова боя система „RAL” в голяма гама от разцветки и високо качество.

Осветление на перон на ж.п. гара Искър

За реновирането на чакалнята и перона на гарата “Български държавни железници” ЕАД предпочете създадените от Метро Нет фотоволтаичните осветителни тела окомплектовани със соларни зарядни устройства.

Повече