Реализирани проекти

Осветление на перон на ж.п. гара Искър

За реновирането на чакалнята и перона на гарата “Български държавни железници” ЕАД предпочете създадените от Метро Нет фотоволтаичните осветителни тела окомплектовани със соларни зарядни устройства.