LED улично осветление

Осветление на перон на ж.п. гара Искър

За реновирането на чакалнята и перона на гарата “Български държавни железници” ЕАД предпочете създадените от Метро Нет фотоволтаичните осветителни тела окомплектовани със соларни зарядни устройства.

ЖП Гара Искър

През 1947 година район Искър се оформя като най-голямата промишлена зона на София. Едноименнната гара обслужва предприятията и разрастващия се жилищен район в направление югоизток Пловдив, Бургас, Карлово, Димитровград, Велинград, Банско.

Сега в процес на изграждане и развитие е новата икономическа зона Искър и гарата е важен пункт в инфраструктурата на района. На територията на района е и “Тържище София” АД, което е един от основните източници за снабдяване на столицата със земеделски продукти.
В началото на 2015г. Фирма Метронет беше избрана за доставчик на осветителните тела за перона на ж.п. гара Искър и за чакалнята.

Проектът

Основният ремонт се извършва по оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”, която предвижда саниране, модернизация и реконструкция на първи перон.

Реализация

На перона са монторани 4бр. 30W и 32 бр. 40W осветители, захранвани от електроразпределителната мрежа 230 VAC. В периферията също така са монтирани 20бр. 30W и 4бр. 40W фотоолтайчни осветители с работно напрежение 24 VDC. Фотоволтаичните осветители са напълно окомплектовани с зареждащи устройства производство на фирмата.

Икономии и достижения

Метро Нет е фокусирана в създаване на продукти, които спестяват енергия и не замърсяват околната среда. LED технологията заедно с фото волтаичните устройства икономисва до 65% енергия.

Допълнителни спестявания на средства и труд ще бъдат реализирани поради дългия живот (10+ години) и лесната поддръжка на устройствата..