LED улично осветление

Осветление на Вагонен завод Интерком, Дряново – фаза 1

Малко история

Предприятието е основано през далечната 1920 и е с почти 100 годишна история. Това е първият завод за вагони в България и вероятно един от малкото, активни от създаването си до днес.

Сега със своите 140 работници заводът е най-големият работодател в района на Габрово. Развива активни бизнес контакти с Русия, Китай и Хърватска, сътрудничи активно със катедра Транспортна техника ТУ Габрово и подпомага Музея на вагона в Дряново.

По случай 99 годишнината от основаването на завода и в чест на специалните гости от Русия пред административната сграда на завода е открит паметник на ген.Фьодор Радецки, командвал отбраната на прохода Шипка през предпоследната руско-турската война.

Проектът

През 2019 година стартира фаза 1 от проект за цялостното модернизиране и реновиране на завода. За изпълнител на част Осветление (проектиране и монтаж) ръководството избра МетроНет. Работите, предвидени по фаза 1 включват:

  • Осветление на входния портал,
  • Външно осветление на главната административна сграда,
  • Парково осветление на градината и паметника в нея,
  • Вътрешно осветление на главната административна сграда.

Главна цел на проекта бе да се намери най-добър баланс между естетика и функционалност, като при това се търси максимална икономия на енергия, лесна и евтина поддръжка.

Осветяване на входния портал

Входният портал е особено важен елемент от цялостния проект. Това е лицето на завода и първото впечатление, което всеки минувач или посетител придобива за него зависи от външния му вид. Удачно избраните места на осветителите, както и техническите им параметри могат силно да допринесат за естетиката, но от друга страна сигурността също е важен фактор, който в този случай трябва да се вземе предвид.

За да се удовлетворят както декоративните, така и функционалните изисквания, бяха избрани 4 LED осветители с включена автоматика за спестяване на енергия със следните параметри: LED II 50W-5000K-110-230VAC-1 – 550/166

Външно осветление на главната административна сграда

Осветлението на фасадата е осъществено с три различни типа осветители съответно за:

Цялото осветление се управлява автоматично от общо електронно табло. След полунощ осветлението се намалява на 50% с цел пестене на енергия.

Вътрешно осветление (фоайе) на административната сграда

LED INT 50W-5000K-110-230VAC-6 – 880/90

Парково осветление

Осветлението на градината е реализирано с фотоволтаици и датчици за автоматично включване и изключване. Осветяването на паметника е реализирано с 10W и 20 W прожектори. Използвани са следните продукти:

Икономии и печалба

Изпълнението на Фаза 1 от модернизирането и реновирането на завода бе приключено и осветлението е пуснато в експлоатация на 05.09.2019 г.

Осветителна мрежа е изградена изцяло с модерна LED технология, която сама по себе си пести над 65% енергия спрямо конвенционалното осветление. Освен това добавените автоматични табла за управление с датчици допълнително намаляват потреблението с още около 50%. Високото качество на вложените материали гарантира минимална цена за поддръжка и дълъг експлоатационен живот на осветителите. Фотоволтаичните източници са съвременен и интелигентен начин за използване на слънчевата енергия.

Освен ефективност и функционалност, обектът спечели и в чисто естетически отношение. Запуснатият и неподдържан от години вид, напомнящ за далечни времена, остана само в спомените на хората. Външният вид на завода говори красноречиво за модерен и амбициозен бизнес, отговорен и загрижен както за работната среда на своите работници, така и за опазване на природата и природните ресурси.